Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2023 vyhrála obec Hradištko a město Mikulov

Obec Hradištko ve Středočeském kraji a město Mikulov v Jihomoravském kraji vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2023, která se konala už potřinácté. Šestičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo ve čtvrtek 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.

Hradištko, Trnava a Telnice

Po vyhodnocení a sečtení bodů se v kategorii obecních zpravodajů umístil na prvním místě Zpravodaj obce Hradištko, který vydává od roku 1999 obec Hradištko ve Středočeském kraji. K nejčtenějším rubrikám v něm patří střípky z kroniky, rozhovory či tipy na výlety. Porotu zaujala pěkná a čistá grafika. Druhé místo získala obec Trnava ze Zlínského kraje, která vydává Trnavský zpravodaj. Ten zaujal zejména obsáhlostí a pestrostí rubrik, množstvím přispěvatelů, také přehlednou grafikou. Na třetím místě se umístila obec Telnice z Jihomoravského kraje, která vydává Telnický zpravodaj, jehož první číslo vyšlo ve strojopise už v roce 1961!

Druhá místa jsou tentokrát dvě

V kategorii městských zpravodajů se nejlépe umístil Zpravodaj města Mikulov (Jihomoravský kraj), který vychází už 25 let. Za tu dobu se výrazně proměnil k lepšímu. Druhá místa udělila porota tentokrát dvě. Získaly je Vizovické noviny, které vydává město Vizovice ve Zlínském kraji, a Radniční listy, které vydává město Humpolec v Kraji Vysočina. Porotu zaujalo u obou zpravodajů moderní a přehledné zpracování. Třetí místo si zasloužil Pilníkovský zpravodaj, který vydává město Pilníkov v Královéhradeckém kraji, který má pouhých 1 200 obyvatel. "U třetího nejlepšího zpravodaje oceňujeme i to, že jej vydává město velikosti obce. Pilníkov zabodoval v soutěži už podruhé, v roce 2021 ve své kategorii dokonce vyhrál," připomněla členka odborné poroty Marie Machačová.

Newsletter MAS Blaník

Vítězem kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin je Newsletter MAS Blaník, který je graficky přehledný, podle poroty navíc skvěle plní funkci informovat srozumitelně a čtivě o aktivitách MAS.

Nejlepší rubrikou jsou fejetony v Kralupském zpravodaji

Za nejlepší rubriku či příspěvek ocenila porota seriál fejetonů v Kralupském zpravodaji, jejichž autorkou je Andrea Jůnová. Zpravodaj vydává město Kralupy nad Vltavou ve Středočeském kraji a Andrea Jůnová je jeho šéfredaktorkou. Rubrika má svou osobitou grafiku a styl, slouží pro pobavení čtenářů a zpravidla komentuje příhody ze života či dění ve městě. Porota k rozhodnutí dodala, že oceňuje autorku za to, jak dokáže vtipně, trefně a poutavě psát o věcech kolem nás. Zároveň vyzvedla i celkovou kvalitu zpravodaje, který je specifický v tom, že dává velký prostor opozičním názorům.

Výběr vítězů byl letos obtížnější

"Zatímco vloni jsme se takřka okamžitě shodli na vítězi soutěže, letos jsme to měli o něco těžší. Jednoznačný vítěz se nám totiž hledal o něco hůře," přiznala Marie Machačová. "Spousta přihlášených časopisů si byla v mnohém podobná. Obecně by se ale dalo říct, že ve zpravodajích přibylo skvělých a inspirativních rubrik, které jim přidávají na kvalitě," upřesnila.

Za odměnu na školení

Pořadatelé soutěže chtějí letos za odměnu všechny soutěžící pozvat na školení, které mají v plánu uspořádat na podzim na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. "Školení s několika lektory by se zaměřilo na časté nešvary jak v textech, tak i v grafice, na žurnalistická pravidla apod. Pozvánku zašleme všem účastníkům soutěže, až budeme znát podrobnosti," řekl další člen poroty Pavel Šaradín.

Do soutěže se letos přihlásilo okolo 200 zpravodajů

Soutěž vyhlašuje Civipolis, o. p. s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus, o. p. s. Na slavnostním vyhlášení nechyběli tvůrci všech oceněných zpravodajů či představitelé obcí a měst, které je vydávají. Udílení cen se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný, za Sdružení místních samospráv ČR výkonná ředitelka Jana Přecechtělová a místopředseda Oldřich Vávra, starosta obce Velehrad Aleš Mergental a členové poroty Pavel Šaradín a Vojtěch Hasalík. Počet přihlášených zpravodajů byl 197, v letošním ročníku museli zájemci o ocenění poprvé vyplňovat sebeevaluační dotazník.