O nejlepší zpravodaj roku 2022

Závěrečná tisková zpráva

Vyhrál Blučinský zpravodaj a Hobulet městské části Praha 7

Obec Blučina v okrese Brno-venkov a městská část Praha 7 vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2022, která se konala už podvanácté. Sedmičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo v úterý 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.

Po vyhodnocení a sečtení bodů se v kategorii obecních zpravodajů umístil na prvním místě Blučinský zpravodaj, který vydává obec Blučina v Jihomoravském kraji. "Za mě jde o top zpravodaj mezi těmi obecními. Je svěží, moderní, jiný. Zaujaly nás velké fotky, výborná je i kvalita textů, pestrost rubrik," uvedla za porotce Marie Machačová, která vyhlašování moderovala. Druhé místo získaly Hrádecké noviny, jejichž vydavatelem je obec Hrádek v Moravskoslezském kraji, který už v minulosti bodoval v kategorii nejlepší rubrika. Třetí nejlepší je tentokrát Magazín ze života obce Hvozdná, jenž vydává členská obec Hvozdná ve Zlínském kraji.

V kategorii městských zpravodajů se nejlépe umístil zpravodaj Hobulet, jehož vydavatelem je městská část Praha 7. "Za nás hodnotitele naprostá jednička mezi letos přihlášenými zpravodaji. Zaujala nás grafika, texty i pestrost rubrik. Tomuto zpravodaji není co vytknout. Líbí se nám zajímavé a po letech zase nové zpracování," řekla k tomu Marie Machačová. Druhé místo získal Třeboňský svět, který vydává město Třeboň v Jihočeském kraji, třetí nejlepší je podle hodnotitelů Vysokomýtský zpravodaj, ten vydává město Vysoké Mýto v Pardubickém kraji.

Nejlepší rubrika je tentokrát o starých ovocných odrůdách a houbách

Vítězem kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin je Zpravodaj Mikroregionu Hustířanka – dobrovolného svazku obcí, který vydává tento svazek a jenž má sídlo v obci Dubenec v Královéhradeckém kraji. A vítězem kategorie nejlepší rubrika či příspěvek je rubrika v Morašickém občasníku, jejímž autorem je Petr Zehnálek. "Porota oceňuje autora za to, jak poutavě a zasvěceně přibližuje čtenářům zajímavosti z okolí, které často přehlížíme," uvedl za hodnotitele Pavel Šaradín. Ve zpravodajích, které porota měla možnost prohlížet, píše Petr Zehnálek o starých ovocných odrůdách a o houbách. Obec Morašice, která tento zpravodaj vydává, se nachází v Pardubickém kraji.

Do soutěže se letos přihlásilo bezmála 300 zpravodajů. Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus o.p.s. Na slavnostním vyhlášení nechyběli tentokrát tvůrci všech oceněných zpravodajů či představitelé obcí a měst, které je vydávají. Za vyhlašovatele se udílení cen účastnili Tomáš Holub, biskup plzeňský, za Sdružení místních samospráv ČR jeho předsedkyně Eliška Olšáková, výkonná ředitelka Jana Přecechtělová a první místopředseda Oldřich Vávra, člen poroty Josef Kořenek z Angelus Aureus, o.p.s., starosta obce Velehrad Aleš Mergental a členové poroty Pavel Šaradín a Vojtěch Hasalík.

Další informace k soutěži naleznete také na adrese www.civipolis.cz.

Marie Machačová

Velehrad, 4. 7. 2023