Kavárna Evropa (2014)

Naše obecně prospěšná společnost byla partnerem projektu Kavárna Evropa, jehož cílem bylo zvýšit znalosti studentů středních škol o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v EU. Studenti se v rámci projektu zúčastnili poutavých přednášek za účasti známých a významných osobností veřejného a politického života včetně odborníků z praxe. Poté měli za úkol připravit se v týmu na diskuzní debatu, prezentovat a konfrontovat svá stanoviska s dalšími týmy. Na závěr projektu se uskutečnila konference za účastni nejlepších týmů. Fotografie z akce naleznete zde.