O nás

Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost.

Cílem společnosti je poskytovat tyto služby:

  • konzultační, poradenskou a informační činnost při přípravě a realizaci projektů, pomoc při získávání grantů a dotací z evropských, národních, krajských a jiných zdrojů;
  • organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odborných kurzů, stáží a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;
  • provádění průzkumů veřejného mínění a analýz společnosti;
  • zajišťování kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit;
  • publikační, osvětovou a vzdělávací činnost včetně vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů;
  • zajišťování dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou veřejností v rámci České republiky;
  • navazování kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí
  • politické, socioekonomické a enviromentální poradenství;
  • realizice výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež.

Výroční zprávy