Nové vize městského vládnutí (2014)

V roce 2014 jsme získali finanční prostředky z Mezinárodního visegrádského fondu na realizaci projektu Nové vize městského vládnutí. Cílem projektu bylo uspořádání konference zástupců univerzitních měst zemí V4 (rektoři, děkani, primátoři, starostové a další pracovníci univerzit a radnic) se zástupci vybraných univerzitních měst ze severní a západní Evropy. Jejím smyslem bylo předávání si zkušeností ze spolupráce mezi politickou reprezentací na lokální či regionální úrovni a univerzitami. Součástí konference bylo i setkání a workshopy zástupců občanských iniciativ a spolků, které zvyšují občanskou participaci a kvalitu života ve (středně velkých) městech. Jednalo se zejména o představení konkrétních projektů, a to jak pro občanský sektor, tak pro zástupce veřejné správy zemí V4. Konference se uskutečnila v Olomouci. Finančně byla podpořena i statutárním městem Olomouc.

Partneři projektu: Statutární město Olomouc; Univerzita Palackého v Olomouci; Mezinárodní visegrádský fond; Friedrich-Ebert-Stiftung; Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia; Trnavská alternatíva.sk; Védegylet Egyesület / Protect the Future. Fotografie z akce naleznete zde.

Výstupy projektu: výzkumná zpráva Universities and Cities (EN).