O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2020

Závěrečná tisková zpráva

Babice nad Svitavou a Jablonec nad Nisou zabodovaly v letošní soutěži o nejlepší zpravodaj

Velehrad se stal v neděli 4. července dějištěm nejen Dnů lidí dobré vůle, ale i místem slavnostního vyhlášení výsledků celostátní soutěže O nejlepší obecní či městský zpravodaj. Soutěž již podesáté vyhlásilo občanské sdružení Civipolis o.p.s. Spoluvyhlašovatelem je tradičně i Sdružení místních samospráv ČR.

Babice n. S., Zdechovice, Pozořice

V kategorii obecních zpravodajů zabodoval nejlépe Babický zpravodaj, jehož vydavatelem je obec Babice nad Svitavou v Jihomoravském kraji. Na druhém místě se umístil Zpravodaj obcí Zdechovice a Spytovice z Pardubického kraje, třetí nejlepší zpravodaj vydává městys Pozořice rovněž v Jihomoravském kraji.

Jablonec n. N., Uherské Hradiště a Uhříněves

Porota se také shodla na tom, že z přihlášených městských zpravodajů je tentokrát nejlepší Jablonecký měsíčník, který vydává město Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji, druhý největší počet bodů získal Zpravodaj města Uherské Hradiště ze Zlínského kraje, třetí nejlepší je Uhříněveský zpravodaj z městské části Praha 22.

V kategorii mikroregionů a MAS jsou nejlepší Stolovky

Sedmičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a profesionálních novinářů či grafiků vybírala i nejlepší zpravodaj mikroregionů či MAS. Z přihlášených nakonec postavila na první místo MAS Stolové hory, z. s., která vydává zpravodaj Stolovky. Tato místní akční skupina působí na území Hronovska, Policka a města Náchod.

Rubrika?

Ocenění za nejlepší rubriku získávají Bělohradské listy, které vydává město Lázně Bělohrad z podhůří Krkonoš v Královéhradeckém kraji. Porotu zaujala pravidelná rubrika Profese a řemesla v zrcadle času.

Zpravodaje jdou s dobou

Ze stovek přihlášených bylo pro hodnotitele velmi obtížné vybrat a obodovat nejlepší zpravodaje z roku 2020. "Dlouho jsme jimi listovali a zvažovali, který z nich je skutečně ten top nejen po stránce grafické, ale také co do kvality textů, pestrosti, a nakonec i celkového dojmu," uvedla při předávání cen místopředsedkyně hodnotící komise Marie Šuláková s tím, že porotě se líbila i celá řada dalších zpravodajů, jejichž tvůrci se to ani nedozví. "I když jim ale nedáme zpětnou vazbu, vnímáme, jak velký kus práce odvedli za ta léta, co soutěž pořádáme. Zpravodaje jdou s dobou," řekla dále.

Zpravodaje nahradily společenskou činnost v obcích na sto procent

Při vyhlašování rovněž zazněla slova uznání všem, kdo se na práci při vydávání zpravodajů podílí. A to i v souvislosti s covidovou pandemií, která obsahy všech loňských čísel napříč celou republikou poznamenala. "Covid byl společným tématem, ve všech obecních a městských zpravodajích se psalo o konkrétní formě pomoci obyvatelům, kteří radniční periodika skutečně čtou. Potvrdilo se, že zpravodaje mají lidi nejen bavit, vzdělávat, stmelovat, ale že mohou významně přispět k informování v dobách krize. Zpravodaje v době pandemie také nahradily společenskou činnost v obcích. Za to patří všem tvůrcům poděkování," uzavřela Marie Šuláková.

Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráv ČR, Angelus Aureus o.p.s. a Středomoravská agentura rozvoje venkova.

Pavel Šaradín
předseda poroty z Katedry politologie a evropských studií FF UP Olomouc

Velehrad, 4. 7. 2021