Combat Anti-Semitism in Central Europe (ComAnCe)

Projekt Boj s antisemitismem ve střední Evropě (ComAnCe) se zaměřuje na mapování projevů antisemitismu ve virtuálním prostředí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jeho hlavním cílem je vytvořit jasnou kategorizaci, typy a ukazatele antisemitských nenávistných projevů a zločinů z nenávisti ve střední Evropě. Důležitou součástí projektu jsou rovněž vzdělávací aktivity a příprava metodických pomůcek, které přispějí k identifikování forem antisemitismu, projevů nenávisti i zločinů z nenávisti. Vedoucím partnerem projektu je Bratislava Policy Institute.

Doba trvání projektu: červenec 2019 - červen 2021.

Typ akce: REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Rovnost, práva a občanství (REC) na období 2014-2020.


Řešitelé projektu: 

Bratislava Policy Institute (SK)
Civipolis o.p.s. (CZ)
Republikon Intézet (HU)
Villa Decius (PL)


Podrobně o projektu zde.

Výstupy projektu:

Anti-Semitism 2.0. Opinions, attitudes and perception on anti-Semitism in Visegrad countries on the online sphere

Představujeme Vám jeden z výsledků projektu, jež se zabývá současným antisemitismem ve střední Evropě. Souhrnná výzkumná zpráva vychází z rozsáhlého dotazníkového šetření mezi aktivními uživateli sociálních sítí v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, které bylo zaměřeno, mezi jinými, na antisemitské stereotypy a na postoje respondentů k menšinám, zejména Židům. 

Antisemitism online. Facebook as a Space for Antisemitic Hate Speech

Cílem dokumentu je shrnutí hlavní zjištění týkajících se antisemitských výroků v online prostoru z národních zpráv čtyř visegrádských zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko).