Soutěž "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019"

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. spolu se Sdružením místních samospráv ČR

vyhlašují při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 9. ročník soutěže

"O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019"

Pravidla soutěže:

  • Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů, místních akčních skupin či mikroregionů.
  • Soutěž se koná celostátně ve třech hlavních kategoriích:

· O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).

· O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce).

· O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce.

Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.

  • Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2019.
  • O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže. Porota není po vyhlášení soutěže schopna z kapacitních důvodů připomínkovat každý zaslaný zpravodaj.
  • Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 31. května 2020 (rozhoduje razítko pošty). Lze přihlásit rovněž elektronicky vydávaná periodika zasláním dvou čísel (nejlépe v souboru .pdf) na adresu info@civipolis.cz.
  • Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2020 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. Pokud dojde vzhledem k opatřením vlády ke změnám, budeme vás na níže uvedené webové stránce informovat.
  • Další informace o minulém ročníku naleznete na https://www.civipolis.cz/zpravodaj/.

V Olomouci 1. dubna 2020