Aktuality

  • Máme tu výsledky soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019"

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

1. Třinecký zpravodaj (vydává statutární město Třinec)
2. Nymburský zpravodaj (vydává město Nymburk)
3. Kutnohorské listy (vydává město Kutná Hora)

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

1. Velatický zpravodaj (vydává obec Velatice)
2. Jistebnický zpravodaj (vydává obec Jistebník)
3. Zlechovský zpravodaj (vydává obec Zlechov)

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin:

Zpravodaj Podlipansko (vydává MAS Podlipansko)

Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma bude vyhlášen 15. října 2020.

Během prázdnin budeme na webové stránce civipolis.cz a zejména na našem facebooku publikovat zdůvodnění pořadí, komentáře ke zpravodajům a představovat vybrané přihlášené zpravodaje, a to včetně umístění na dalších pozicích.

Závěrečnou tiskovou zprávu naleznete zde.

Vítězům gratulujeme.

  • Soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019" - AKTUALIZACE 

Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií organizátoři Dnů lidí dobré vůle radikálně omezili jejich program. (viz https://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/aktuality/Kapacita-naplnena-198) Také my jsme byli nuceni k zásadní změně. Výsledky letošního ročníku zveřejníme po 4. 7. 2020 na webu www.civipolis.cz, nicméně slavnostní udělení cen se s největší pravděpodobností uskuteční 15. 10. 2020 v Ostravě, během konference samospráv.

  • Vyhlašujeme 9. ročník soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019"

Při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme již 9. ročník soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019". Více o pravidlech soutěže naleznete zde.

  • Civipolis je partnerem mezinárodního projektu ComAnCE, jež se věnuje antisemitismu ve střední Evropě

Projekt Boj s antisemitismem ve střední Evropě se zaměřuje na mapování projevů antisemitismu ve virtuálním prostředí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jeho hlavním cílem je vytvořit jasnou kategorizaci, typy a ukazatele antisemitských nenávistných projevů a zločinů z nenávisti ve střední Evropě. Důležitou součástí projektu jsou rovněž vzdělávací aktivity a příprava metodických pomůcek, které přispějí k identifikování forem antisemitismu, projevů nenávisti i zločinů z nenávisti. Vedoucím partnerem projektu je Bratislava Policy Institute.

Doba trvání projektu: červenec 2019 - červen 2021.

Typ akce: REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Rovnost, práva a občanství (REC) na období 2014-2020.

  • Známe vítěze soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2018"

Vyhlášení výsledků osmého ročníku soutěže se uskutečnilo ve středu 4. 7. 2019 v 18.30 hodin na Obecním úřadě na Velehradě. Porota vybírala z 325 přihlášených zpravodajů obcí a měst a z 18 zpravodajů mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin. Soutěžilo se také v kategorii nejlepší rubrika a nejlépe zpracované téma.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

1. Boskovický zpravodaj

2. Semilské noviny

3. PRIO - Porubská radnice informuje občany

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

1. Bílovický zpravodaj (obec Bílovice nad Svitavou)

2. Psárský zpravodaj

3. Hukvaldský občasník

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin

Cena nebyla udělena

Vítěz kategorie nejlepší rubrika/téma

Zpravodaj obce Baška - za mimořádně kvalitní vedení zpravodaje, pestrost a zejména reportážní fotografie.


  • Od prvního dubna 2017 jsme se stali partneři projektu Vzdělávání 2.0, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt organizačně zajišťuje Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu jsou Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Našim cílem je pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. V průběhu projektu realizujeme akční výzkum potřeb učitelů a evaluaci projektu. Více informací již brzy na webových stánkách projektu https://www.vzdelavani20.eu a FB profile https://www.facebook.com/vzdelavani20.eu/


  • V záložce Dejme ženám šanci jsou nově ke stažení Závěrečná výzkumná zpráva a prezentace ze závěrečné konference projektu. 
  • Náš výzkum v rámci projektu Dejme ženám šanci je ve finále. Tiskovou zprávu k výsledkům ke stažení níže.  

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři