Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

  • Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE

  • Předání cen za nejlepší zpravodaj roku 2019 proběhne online

Rádi bychom vás informovali, že plánované osobní předání cen vítězům soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019" se letos s ohledem na přetrvávající nepříznivou pandemickou situaci v ČR neuskuteční. Rozhodli jsme se však předat ceny alespoň distanční formou, prostřednictvím online přenosu, jež se uskuteční dne 15. prosince v 10 hodin. Odkaz bude umístěn zde a na facebookových stránkách na konci listopadu. Všem oceněným zašleme e-mail s dalším technickým upřesněním. Ceny budou následně zaslány poštou. 

  • Nejlepší rubrikou roku 2019 je seriál Původ a historie hrádeckých příjmení Hrádeckých novin

Vítěze kategorie o nejlepší příspěvek či rubriku jsme z důvodu pandemických opatření v ČR bohužel nestihli vyhlásit v avizovaném termínu. Dnes však můžeme ohlásit, že se porota rozhodla udělit cenu  Hrádeckým novinám (Gródeckie nowości) za seriál Původ a historie hrádeckých příjmení. Redakci gratulujeme.

  • Výsledky soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019"

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

1. Třinecký zpravodaj (vydává statutární město Třinec)
2. Nymburský zpravodaj (vydává město Nymburk)
3. Kutnohorské listy (vydává město Kutná Hora)

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

1. Velatický zpravodaj (vydává obec Velatice)
2. Jistebnický zpravodaj (vydává obec Jistebník)
3. Zlechovský zpravodaj (vydává obec Zlechov)

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin:

Zpravodaj Podlipansko (vydává MAS Podlipansko)

Závěrečnou tiskovou zprávu naleznete zde.

Vítězům gratulujeme.

  • Civipolis je partnerem mezinárodního projektu ComAnCE, jež se věnuje antisemitismu ve střední Evropě

Projekt Boj s antisemitismem ve střední Evropě se zaměřuje na mapování projevů antisemitismu ve virtuálním prostředí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jeho hlavním cílem je vytvořit jasnou kategorizaci, typy a ukazatele antisemitských nenávistných projevů a zločinů z nenávisti ve střední Evropě. Důležitou součástí projektu jsou rovněž vzdělávací aktivity a příprava metodických pomůcek, které přispějí k identifikování forem antisemitismu, projevů nenávisti i zločinů z nenávisti. Vedoucím partnerem projektu je Bratislava Policy Institute.

Doba trvání projektu: červenec 2019 - červen 2021.

Typ akce: REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Rovnost, práva a občanství (REC) na období 2014-2020.

Výstupy projektu zde.


  • Od prvního dubna 2017 jsme se stali partneři projektu Vzdělávání 2.0, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt organizačně zajišťuje Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu jsou Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Našim cílem je pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. V průběhu projektu realizujeme akční výzkum potřeb učitelů a evaluaci projektu. Více informací již brzy na webových stánkách projektu https://www.vzdelavani20.eu a FB profile https://www.facebook.com/vzdelavani20.eu/


  • V záložce Dejme ženám šanci jsou nově ke stažení Závěrečná výzkumná zpráva a prezentace ze závěrečné konference projektu. 

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři