Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

  • Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší za rok 2021!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již pojedenácté vyhlásilo obecně prospěšná společnost Civipolis o.p.s. spolu s Katedrou politologie FF UP v Olomouci;  SMARV, o.p.s.; Angelus Aureus o.p.s. a Sdružením místních samospráv ČR. 

I tento rok se soutěž koná ve třech hlavních kategoriích:

  • O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).
  • O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce).
  • O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce.
  • Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.

Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu SMARV o.p.s., Obecní úřad, Veselíčko 68, 751 25, a to do 31. května 2022 (rozhoduje razítko pošty). V letošním roce již nelze přihlásit elektronicky vydávaná periodika!

Kompletní pravidla soutěže naleznete níže.


  • Civipolis je partnerem mezinárodního projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny 

V současné době žijeme v éře falešných zpráv a dezinformací a jejich dopad a dosah je silnější, než jsme si mysleli. Promítají se do všech oblastí života a výrazným způsobem ovlivňují politické procesy v zemi. Jejich šíření na internetu a zejména na sociálních sítích zviditelňuje existenci tzv. sociálních (popř. filtrových či názorových) bublin, které fungují jako neviditelná a téměř nepropustná hranice mezi částmi společnosti, které se odlišují kulturně, sociálně nebo politicky. Dochází k omezování různorodosti šířených informací, naopak členové těchto bublin se navzájem utvrzují ve svých postojích a názorech. To přispívá k společenské polarizaci, vymezování se vůči lidem, kteří sdílejí názory, postoje a hodnoty odlišné.

Hlavním cílem projektu je porozumět tomu, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměří význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vede Bratislava Policy Institute, se bude věnovat také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 


  • Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE


O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři