Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2023 vyhrála obec Hradištko a město Mikulov 

Obec Hradištko ve Středočeském kraji a město Mikulov v Jihomoravském kraji vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2023, která se konala už potřinácté. Šestičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo ve čtvrtek 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.

Přehled výsledků:

Kategorie obecních zpravodajů 

1. místo: Zpravodaj obce Hradištko (obec Hradištko ve Středočeském kraji)
2. místo: Trnavský zpravodaj (obec Trnava ze Zlínského kraje)
3. místo: Telnický zpravodaj (obec Telnice z Jihomoravského kraje)

Kategorie městských zpravodajů

1. místo: Zpravodaj města Mikulov (Jihomoravský kraj)
2. místo: Vizovické noviny (město Vizovice ve Zlínském kraji) a Radniční listy (město Humpolec v Kraji Vysočina)
3. místo: Pilníkovský zpravodaj (Pilníkov v Královéhradeckém kraji)

Kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin

Newsletter MAS Blaník   

Kategorie nejlepší rubriku či příspěvek  

Seriál fejetonů v Kralupském zpravodaji (autorka Andrea Jůnová, město Kralupy nad Vltavou ve Středočeském kraji) 


Podrobnosti k průběhu soutěže a jeho vyhodnocení naleznete zde.


Vydáváme novou publikaci Bubbles in V4. The Phenomenon of Social Bubbles and their Impact on Facebook Users (Bubliny ve V4. Fenomén sociálních bublin a jejich dopad na uživatele Facebooku) jako výstup projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny

Publikací završujeme dvouletý mezinárodní projekt, kterého cílem bylo porozumět, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměřila na význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vedl Bratislava Policy Institute, se věnoval také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Publikace je ke stažení zde. Níže naleznete i krátkou prezentaci k výsledkům výzkum.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 

Všechny výstupy projektu jsou k nalezení zde.


Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři