Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

Vyhlašujeme nový ročník soutěže o nejlepší tištěný zpravodaj roku 2023

Jako každý rok můžete i letos zabojovat o nejlepší tištěný zpravodaj obce, města, mikroregionu či místní akční skupiny. Třináctý ročník soutěže, jež vyhlašuje obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, je zde. Přihlaste svůj zpravodaj do 30. dubna! 

Vyplněné příhlášky zasílejte společně s dvěma výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu KPES FF, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 12, 779 00 Olomouc. Prosíme, zásilku neposílejte doporučeně. 

Více informací naleznete v přiloženém souboru. 


Vydáváme novou publikaci Bubbles in V4. The Phenomenon of Social Bubbles and their Impact on Facebook Users (Bubliny ve V4. Fenomén sociálních bublin a jejich dopad na uživatele Facebooku) jako výstup projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny

Publikací završujeme dvouletý mezinárodní projekt, kterého cílem bylo porozumět, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměřila na význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vedl Bratislava Policy Institute, se věnoval také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Publikace je ke stažení zde. Níže naleznete i krátkou prezentaci k výsledkům výzkum.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 

Všechny výstupy projektu jsou k nalezení zde.


Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři