Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

 • Červen bude v Civipolis nabitý. Čeká nás konference, seminář i vyhlášení soutěže

Projekt ComAnCe se chýlí ke konci - čekají nás dvě závěrečné akce: 

 • Ve čtvrtek 17. 6. se uskuteční online seminář Antisemitismus není názor. Dezinformace, konspirace a hate speech na českém internetu, který se bude věnovat zejména možnostem identifikace a potírání antisemitismu. Registrace probíhá přes formulář zde. Podrobné informace o akcii níže.
 • 21. a 22. 6. se uskuteční závěrečná konference Antisemitism 2.0, jež se uskuteční online za účasti jednoho z nejvýznamnějších odborníků na studium antisemitismu, dr. Charlese Ashera Smalla, zakladatele a ředitele Institutu pro studium globálního antisemitismu a politiky (ISGAP). Více o konferenci a možnosti registrace najdete zde.

A nakonec proběhne vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2020.

 • Mezinárodní online konference ANTISEMITISM 2.0, 21.- 22. června 2021

  Více informací i možnost přihlásení zde.
 • Vydáváte zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší! Je tu 10. ročník soutěže

  "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2020"

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2020, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podesáté vyhlásilo občanské sdružení Civipolis o.p.s.

Soutěž má podle organizátorů podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku.

"Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu SMARV, Obecní úřad Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25, a to nejpozději do 31. května 2021," upřesnila členka komise Marie Šuláková. Lze přihlásit rovněž elektronicky vydávaná periodika zasláním dvou čísel (nejlépe v souboru pdf) na adresu info@civipolis.cz.

Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráva ČR a Angelus Aureus o.p.s.

Vyhlášení výsledků se každý rok koná 4. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Bude-li tomu takto i v letošním roce, zatím přesně nelze říci. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz a facebookových stránkách.

 • Civipolis je partnerem mezinárodního projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny 

V současné době žijeme v éře falešných zpráv a dezinformací a jejich dopad a dosah je silnější, než jsme si mysleli. Promítají se do všech oblastí života a výrazným způsobem ovlivňují politické procesy v zemi. Jejich šíření na internetu a zejména na sociálních sítích zviditelňuje existenci tzv. sociálních (popř. filtrových či názorových) bublin, které fungují jako neviditelná a téměř nepropustná hranice mezi částmi společnosti, které se odlišují kulturně, sociálně nebo politicky. Dochází k omezování různorodosti šířených informací, naopak členové těchto bublin se navzájem utvrzují ve svých postojích a názorech. To přispívá k společenské polarizaci, vymezování se vůči lidem, kteří sdílejí názory, postoje a hodnoty odlišné.

Hlavním cílem projektu je porozumět tomu, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměří význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vede Bratislava Policy Institute, se bude věnovat také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 

 • Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE

 • Nejlepší rubrikou roku 2019 je seriál Původ a historie hrádeckých příjmení Hrádeckých novin

Vítěze kategorie o nejlepší příspěvek či rubriku jsme z důvodu pandemických opatření v ČR bohužel nestihli vyhlásit v avizovaném termínu. Dnes však můžeme ohlásit, že se porota rozhodla udělit cenu  Hrádeckým novinám (Gródeckie nowości) za seriál Původ a historie hrádeckých příjmení. Redakci gratulujeme.

 • Výsledky soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019"

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

1. Třinecký zpravodaj (vydává statutární město Třinec)
2. Nymburský zpravodaj (vydává město Nymburk)
3. Kutnohorské listy (vydává město Kutná Hora)

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

1. Velatický zpravodaj (vydává obec Velatice)
2. Jistebnický zpravodaj (vydává obec Jistebník)
3. Zlechovský zpravodaj (vydává obec Zlechov)

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin:

Zpravodaj Podlipansko (vydává MAS Podlipansko)

Závěrečnou tiskovou zprávu naleznete zde.

Vítězům gratulujeme.

 • Civipolis je partnerem mezinárodního projektu ComAnCE, jež se věnuje antisemitismu ve střední Evropě

Projekt Boj s antisemitismem ve střední Evropě se zaměřuje na mapování projevů antisemitismu ve virtuálním prostředí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Jeho hlavním cílem je vytvořit jasnou kategorizaci, typy a ukazatele antisemitských nenávistných projevů a zločinů z nenávisti ve střední Evropě. Důležitou součástí projektu jsou rovněž vzdělávací aktivity a příprava metodických pomůcek, které přispějí k identifikování forem antisemitismu, projevů nenávisti i zločinů z nenávisti. Vedoucím partnerem projektu je Bratislava Policy Institute.

Doba trvání projektu: červenec 2019 - červen 2021.

Typ akce: REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Rovnost, práva a občanství (REC) na období 2014-2020.

Výstupy projektu zde.


 • Od prvního dubna 2017 jsme se stali partneři projektu Vzdělávání 2.0, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt organizačně zajišťuje Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu jsou Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Našim cílem je pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. V průběhu projektu realizujeme akční výzkum potřeb učitelů a evaluaci projektu. Více informací již brzy na webových stánkách projektu https://www.vzdelavani20.eu a FB profile https://www.facebook.com/vzdelavani20.eu/


 • V záložce Dejme ženám šanci jsou nově ke stažení Závěrečná výzkumná zpráva a prezentace ze závěrečné konference projektu. 

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři