Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

  • Vítězi letošního ročníku soutěže o nejlepší zpravodaj jsou Blučinský zpravodaj a Hobulet městské části Praha 7

Obec Blučina v okrese Brno-venkov a městská část Praha 7 vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2022, která se konala už podvanácté. Sedmičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo v úterý 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.

Po vyhodnocení a sečtení bodů se v kategorii obecních zpravodajů umístil na prvním místě Blučinský zpravodaj, který vydává obec Blučina v Jihomoravském kraji. "Za mě jde o top zpravodaj mezi těmi obecními. Je svěží, moderní, jiný. Zaujaly nás velké fotky, výborná je i kvalita textů, pestrost rubrik," uvedla za porotce Marie Machačová, která vyhlašování moderovala. Druhé místo získaly Hrádecké noviny, jejichž vydavatelem je obec Hrádek v Moravskoslezském kraji, který už v minulosti bodoval v kategorii nejlepší rubrika. Třetí nejlepší je tentokrát Magazín ze života obce Hvozdná, jenž vydává členská obec Hvozdná ve Zlínském kraji.

V kategorii městských zpravodajů se nejlépe umístil zpravodaj Hobulet, jehož vydavatelem je městská část Praha 7. "Za nás hodnotitele naprostá jednička mezi letos přihlášenými zpravodaji. Zaujala nás grafika, texty i pestrost rubrik. Tomuto zpravodaji není co vytknout. Líbí se nám zajímavé a po letech zase nové zpracování," řekla k tomu Marie Machačová. Druhé místo získal Třeboňský svět, který vydává město Třeboň v Jihočeském kraji, třetí nejlepší je podle hodnotitelů Vysokomýtský zpravodaj, ten vydává město Vysoké Mýto v Pardubickém kraji. Vítězem kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin je Zpravodaj Mikroregionu Hustířanka – dobrovolného svazku obcí, který vydává tento svazek a jenž má sídlo v obci Dubenec v Královéhradeckém kraji. A vítězem kategorie nejlepší rubrika či příspěvek je rubrika v Morašickém občasníku, jejímž autorem je Petr Zehnálek. "Porota oceňuje autora za to, jak poutavě a zasvěceně přibližuje čtenářům zajímavosti z okolí, které často přehlížíme," uvedl za hodnotitele Pavel Šaradín. Ve zpravodajích, které porota měla možnost prohlížet, píše Petr Zehnálek o starých ovocných odrůdách a o houbách. Obec Morašice, která tento zpravodaj vydává, se nachází v Pardubickém kraji. 

Do soutěže se letos přihlásilo bezmála 300 zpravodajů. Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus o.p.s. Na slavnostním vyhlášení nechyběli tentokrát tvůrci všech oceněných zpravodajů či představitelé obcí a měst, které je vydávají. Za vyhlašovatele se udílení cen účastnili Tomáš Holub, biskup plzeňský, za Sdružení místních samospráv ČR jeho předsedkyně Eliška Olšáková, výkonná ředitelka Jana Přecechtělová a první místopředseda Oldřich Vávra, člen poroty Josef Kořenek z Angelus Aureus, o.p.s., starosta obce Velehrad Aleš Mergental a členové poroty Pavel Šaradín a Vojtěch Hasalík. 


  • Vydáváme novou publikaci Bubbles in V4. The Phenomenon of Social Bubbles and their Impact on Facebook Users (Bubliny ve V4. Fenomén sociálních bublin a jejich dopad na uživatele Facebooku) jako výstup projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny

Publikací završujeme dvouletý mezinárodní projekt, kterého cílem bylo porozumět, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměřila na význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vedl Bratislava Policy Institute, se věnoval také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Publikace je ke stažení zde. Níže naleznete i krátkou prezentaci k výsledkům výzkumu.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 

Všechny výstupy projektu jsou k nalezení zde.


  • Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři