Aktuality

 • Civipolis, o.p.s. se stala partnerem projektu Social Innovation Ecosystem Index Naše společnost je od května 2018 partnerem projektu Social Innovation Ecosystem Index, jež se věnuje inovativním nástrojům pro řešení sociálních problémů. Jedním z plánovaných výstupů bude index sociálních inovací, jež umožní měření změn podmínek pro vznik a rozvoj inovací, rozšíří nástroje pro zkoumání efektivity prováděných iniciativ a přispěje k popularizaci tématu ve veřejné sféře. Hlavním řešitelem projektu, jež získal podporu Mezinárodního Visegrádského fondu, je Bratislavský inštitút pre politickú analýzu, partery Ashoka Austria, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z Varšavy a Corvinus Business School z Budapešti. Civipolis přispěje k analýze dosavadních sociálních inovací v České republice a zapojí se do výzkumu vnímání inovací i samotné tvorby indexu. 

 • Vyhlašujeme již 7. ročník soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2017"
  Civipolis, o.p.s., Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. spolu se Sdružením místních samospráv ČR vyhlašují při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 7. ročník soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2017". Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů, místních akčních skupin či mikroregionů.

Soutěž se koná celostátně ve třech hlavních kategoriích:

 1. O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).
 2. O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce).
 3. O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce.
 4. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelnou rubriku

Uzávěrka soutěže je 5. června 2018.

Více o pravidlech soutěže naleznete zde.


 • Civipolis, o.p.s. se stala partnerem v projektu Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region
  Naše organizace je nově partnerem gruzínské neziskové organizace Information and Socio-Economic Problems Research Center, jež v současné době realizuje projekt Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region. Cílem tohoto projektu, podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem společně s vládou Nizozemského království, je rozvíjet občanskou společnost v regionu Vnitřní Kartli. Civipolis bude asistovat, mezi jinými, v přípravě výukových materiálů a workshopech pro tamní neziskové organizace. Partnery projektu jsou dále Agria Universitas Egyesületet z Egeru a Instytut Badań nad Polityką Europejską z Gdaňska. Více informací naleznete na https://www.iseprc.org/visegradproject/

 • Od prvního dubna jsme se stali partneři projektu Vzdělávání 2.0, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt organizačně zajišťuje Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu jsou Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Našim cílem je pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. V průběhu projektu realizujeme akční výzkum potřeb učitelů a evaluaci projektu. Více informací již brzy na webových stánkách projektu https://www.vzdelavani20.eu a FB profile https://www.facebook.com/vzdelavani20.eu/


 • V záložce Dejme ženám šanci jsou nově ke stažení Závěrečná výzkumná zpráva a prezentace ze závěrečné konference projektu. 
 • Náš výzkum v rámci projektu Dejme ženám šanci je ve finále. Tiskovou zprávu k výsledkům ke stažení níže.  

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři