Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

  • Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší roku 2022 

O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2022, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podvanácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis o.p.s.

Soutěž má podle organizátorů podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku.

"Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu KPES FF, Univerzita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc, 77900, a to nejpozději do 2. května 2023. Ani v letošním roce již nelze přihlásit elektronicky vydávaná periodika," upřesnila členka komise Marie Šuláková.

Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus o.p.s.

Vyhlášení výsledků se každý rok koná 4. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz.


  • Vydáváme novou publikaci Bubbles in V4. The Phenomenon of Social Bubbles and their Impact on Facebook Users (Bubliny ve V4. Fenomén sociálních bublin a jejich dopad na uživatele Facebooku) jako výstup projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny

Publikací završujeme dvouletý mezinárodní projekt, kterého cílem bylo porozumět, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměřila na význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vedl Bratislava Policy Institute, se věnoval také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Publikace je ke stažení zde. Níže naleznete i krátkou prezentaci k výsledkům výzkumu.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 

Všechny výstupy projektu jsou k nalezení zde.


  • Sociální bubliny na Facebooku. Projekt jede do finále

Žijeme v neproniknutelných sociálních bublinách? Jsou facebookové skupiny místem, kde se cítíme dobře? Co od členství v skupině očekáváme a co dostáváme? Proč v nich setrváváme, či naopak je opouštíme? Důvěřujeme lidem z našich skupin? A věříme informacím, které k nám ze skupin proudí? 

Výsledky projektu Bubbles in Visegrad Societies, který byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem, vám představíme ve čtvrtek 16. června 2022 v 15:30 v jazykové studovně v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci (přízemí), Biskupské nám. 1. Dotazy na info@civipolis.cz.


  • Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE


O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři