Civipolis o.p.s.

Otevíráme veřejný prostor

Aktuality

  • Už známe finalisty soutěže o nejlepší zpravodaj! 

V kategorii obecních zpravodajů jsou mezi finalisty Hrdějovické listy, Kanické listy a Ostopovický zpravodaj. V kategorii městských zpravodajů to jsou Zpravodaj města Kolína, Pilníkovský zpravodaj a Z Loun (zpravodaj města Louny). V kategorii zpravodajů MAS a mikroregionů je vítězem Zpravodaj Místní akční skupiny Posázaví. Nejlepší příspěvek porota objevila ve Zdibském zpravodaji.    

V letošním roce se porota rozhodla udělit čestná uznání zpravodajům, které se vedle vítězné trojky objevily v první desítce. Jsou to Zdibský zpravodaj, Čeladenský zpravodaj, Telnický zpravodaj, Mořický občasník, Bochořský zpravodaj, Rapotínské noviny a Vřesinské noviny. Mezi městy Starobělský zpravodaj, Zpravodaj města Uherské Hradiště, Noviny města Český Krumlov, Klatovský zpravodaj, Šenovské listy a Přeštické noviny. Kromě toho porota ocenila čestným uznání zajímavý a netradiční zpravodaj Mozaika. Toulky časem a krajinou Kájovska. 

Brzy se dozvíme i jméno definitivního vítěze, a to při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle. 

Do soutěže zaslalo své zpravodaje celkem 227 obcí, měst a místních akčních skupin. Na začátku října se uskuteční na platformě zoom (odkaz naleznete na tomto webu) setkání s porotou, která k vybraným zpravodajům přidá několik komentářů. 

Děkujeme všem za účast, úroveň zpravodajů se rapidně zvyšuje.


  • Sociální bubliny na Facebooku. Projekt jede do finále

Žijeme v neproniknutelných sociálních bublinách? Jsou facebookové skupiny místem, kde se cítíme dobře? Co od členství v skupině očekáváme a co dostáváme? Proč v nich setrváváme, či naopak je opouštíme? Důvěřujeme lidem z našich skupin? A věříme informacím, které k nám ze skupin proudí? 

Výsledky projektu Bubbles in Visegrad Societies, který byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem, vám představíme ve čtvrtek 16. června 2022 v 15:30 v jazykové studovně v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci (přízemí), Biskupské nám. 1. Dotazy na info@civipolis.cz.


  • Civipolis je partnerem mezinárodního projektu Sociální bubliny ve společnostech zemí Visegrádské skupiny 

V současné době žijeme v éře falešných zpráv a dezinformací a jejich dopad a dosah je silnější, než jsme si mysleli. Promítají se do všech oblastí života a výrazným způsobem ovlivňují politické procesy v zemi. Jejich šíření na internetu a zejména na sociálních sítích zviditelňuje existenci tzv. sociálních (popř. filtrových či názorových) bublin, které fungují jako neviditelná a téměř nepropustná hranice mezi částmi společnosti, které se odlišují kulturně, sociálně nebo politicky. Dochází k omezování různorodosti šířených informací, naopak členové těchto bublin se navzájem utvrzují ve svých postojích a názorech. To přispívá k společenské polarizaci, vymezování se vůči lidem, kteří sdílejí názory, postoje a hodnoty odlišné.

Hlavním cílem projektu je porozumět tomu, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměří význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vede Bratislava Policy Institute, se bude věnovat také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.

Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 


  • Představujeme nový dokumentární film Resistance: The Secret of Joy (Odpor: Tajemství radosti, 2020, dokument, 31 min 22 s, české titulky)

Film vznikl v mezinárodní spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Film přibližuje zajímavé a inspirující příběhy občanské odvahy, vzdoru proti zavedeným zvyklostem, bezpráví či nespravedlnosti v různých oblastech života. Přináší motivace, obavy i zkušenosti lidí, jak čelit překážkám a bojovat za správnou věc. Film vznikl za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu. 

Odkaz na film: https://youtu.be/qzsaoHlh3OE


O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři