Aktuality

  • Civipolis, o.p.s. se stala partnerem v projektu Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region
    Naše organizace je nově partnerem gruzínské neziskové organizace Information and Socio-Economic Problems Research Center, jež v současné době realizuje projekt Civil Society Development for Participatory Democracy in Shida Kartli Region. Cílem tohoto projektu, podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem společně s vládou Nizozemského království, je rozvíjet občanskou společnost v regionu Vnitřní Kartli. Civipolis bude asistovat, mezi jinými, v přípravě výukových materiálů a workshopech pro tamní neziskové organizace. Partnery projektu jsou dále Agria Universitas Egyesületet z Egeru a Instytut Badań nad Polityką Europejską z Gdaňska. Více informací naleznete na https://www.iseprc.org/visegradproject/
  • Soutěž o nejlepší zpravodaj 2016 vyhrál příbramský Kahan, Bílovický zpravodaj a MAS Hlinecko
    Soutěž o nejlepší obecní a městský zpravodaj roku 2016 dopadla nejlépe pro obec Bílovice nad Svitavou a město Příbram. Slavnostní vyhlášení šestého ročníku celostátního klání se uskutečnilo 4. července na Velehradě. Porota hodnotila u více než tří stovek přihlášených zpravodajů grafickou přehlednost, obsahovou pestrost i celkový dojem. Prvenství mezi obecními zpravodaji získala obec Bílovice nad Svitavou. Druhé místo z loňska obhájil Zpravodaj obce Píšť, třetí byl Psárský zpravodaj. V kategorii městských zpravodajů úspěšně obhájil loňské prvenství Zpravodaj Kahan, vydávaný městem Příbram. Za ním těsně skončily Těšínské listy, které vydává město Český Těšín a třetí místo získaly Šternberské listy, vydávané Místní akční skupinou Šternbersko. V kategorii zpravodajů místních akčních skupin a mikroregionů obstála nejlépe MAS Hlinecko. Více informací naleznete v tiskové zprávě ke stažení níže. Fotografie z akce ke shlednutí v sekcii Zpravodaje.


  • Od prvního dubna jsme se stali partneři projektu Vzdělávání 2.0, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt organizačně zajišťuje Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu jsou Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Našim cílem je pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. V průběhu projektu realizujeme akční výzkum potřeb učitelů a evaluaci projektu. Více informací již brzy na webových stánkách projektu https://www.vzdelavani20.eu a FB profile https://www.facebook.com/vzdelavani20.eu/


  • V záložce Dejme ženám šanci jsou nově ke stažení Závěrečná výzkumná zpráva a prezentace ze závěrečné konference projektu. 
  • Náš výzkum v rámci projektu Dejme ženám šanci je ve finále. Tiskovou zprávu k výsledkům ke stažení níže.  

O nás

Obecně prospěšná společnost Civipolis vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan "Otevíráme veřejný prostor". Jde nám zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny zainteresované strany, hlavně pak veřejnost. Napište nám na info@civipolis.cz.


Partneři